GfK Polonia wraz z Blixem będą badać wśród konsumentów efekt ROPO

Lider rynkowy w obszarze wyświetlania gazetek i czołowa agencja badawcza nawiązały współpracę, aby lepiej poznać zachowania użytkowników mobilnych. Zbadają wpływ aplikacji na częstotliwość wizyt klientów w sklepach stacjonarnych. Określą skalę zjawiska polegającego na rozpoczynaniu procesu zakupowego online i kończeniu offline. Zdefiniują też różne profile konsumentów korzystających z ww. rozwiązania. Sprawdzą, jak długo mieszkańcy terenów o określonej podaży placówek handlowych przeglądają treści wyświetlane w aplikacjach. Weryfikacja hipotez pomoże w jeszcze lepszym dostosowaniu narzędzia do potrzeb samych użytkowników.

W opinii wielu marketerów, aplikacje agregujące promocje odgrywają główną rolę w przyciąganiu klientów do sklepów stacjonarnych. Ich siłą jest to, że w najbardziej dostępny i nowoczesny sposób przedstawiają konsumentom oferty handlowe. Użytkownicy doceniają to, że mają wszystkie gazetki w jednym miejscu i nie muszą poszukiwać informacji w różnych źródłach.

– O popularności tego typu rozwiązania świadczą konkretne liczby. Prawie 2 miliony użytkowników naszej aplikacji korzysta z niej średnio 30 razy miesięcznie. Odbywa się to właściwie codziennie i przekłada na ponad 50 milionów sesji w każdym miesiącu – mówi Tomasz Jabłoński, prezes firmy Qpony.pl, będącej właścicielem aplikacji Blix.

Jak wyjaśnia dr Krzysztof Łuczak z firmy technologicznej Proxi.cloud, dla rosnącego rynku mobilnego istotne jest sprawdzanie jego efektywności. Możliwość mierzenia wizyt w sklepach stacjonarnych dają smartfony, z którymi konsumenci udają się na zakupy. Po uzyskaniu zgody użytkownika na dostęp aplikacji do jego lokalizacji, w sposób anonimowy są zbierane informacje o odwiedzaniu placówek przez klienta. Tak powstają ogromne bazy danych.

– Coraz częściej mówi się o tzw. efekcie ROPO, tj. Research Online Purchased Offline. Jest to rozpoczynanie procesu zakupowego w sieci i kończenie go w sklepach stacjonarnych. Wiele badań wskazuje na to, iż nawet kilkadziesiąt procent konsumentów działa w ten sposób. Oznacza to, że większość osób zapoznaje się z ofertami i lokalizacjami placówek jeszcze przed zakupami. W celu potwierdzenia występowania tego zjawiska rozpoczynamy współpracę z GfK Polonia – informuje prezes Jabłoński.

Głównym celem strategicznym podjętych działań będzie badanie skuteczności promocji gazetkowych i ich wpływu na zachowania klientów w świecie offline. O sukcesie publikacji może świadczyć m.in. wysoka częstotliwość wizyt użytkowników w placówkach. Badacze sprawdzą, jak często odwiedzane są sklepy stacjonarne, które dystrybuują określone gazetki. Analizowane będą też zwyczaje konsumentów związane z przeglądaniem tego typu publikacji.

– Zamierzamy wzbogacić swoją wiedzę nt. użytkowników mobilnych, którzy są coraz bardziej istotni dla wielu branż. Blix, jako lider rynkowy w obszarze wyświetlania gazetek reklamowych, dysponuje ogromną ilością danych, które chce szerzej analizować. I dlatego rozpoczynamy z nim współpracę – komentuje Przemysław Dwojak, Senior Director, Head of Sales Effectiveness & Consumer Insights w GfK Polonia.

Perspektywy eksploracji danych są bardzo szerokie. Analitycy sprawdzą m.in. to jak gęstość zaludnienia, podaż placówek handlowych oraz wiek, zamożność konsumentów, a także odległości do sklepów łączą się ze sposobami korzystania z aplikacji.

– Po zestawieniu danych GfK oraz Blixa zdefiniujemy różne profile użytkowników i ich zachowania. Dowiemy się np. tego, jak długo przeglądają gazetki mieszkańcy terenów charakteryzujących się  określoną podażą sklepów i zamożnością konsumentów oraz jakie inne czynniki wpływają na zachowania użytkowników. To dla obu firm spore przedsięwzięcie. W trakcie badań będziemy testowali rozmaite hipotezy i opracujemy rekomendacje, cenne z punktu widzenia rozwoju aplikacji – zapowiada Przemysław Dwojak.

Na tej współpracy mają skorzystać również sami użytkownicy. Po uzyskaniu nowych wniosków zarządca aplikacji będzie wprowadzał innowacje, które jeszcze lepiej będą odpowiadały ich potrzebom. To z kolei przyciągnie do Blixa nowe osoby zainteresowane przeglądaniem gazetek.

Źródło: GfK Polonia, Qpony.pl, Blix, Proxi.cloud

Przeczytaj również

Raport Plany zakupowe Polaków na święta 2023

Raport „Plany zakupowe Polaków na święta 2023” by BLIX & UCE RESEARCH jest już dostępny…

Sprawdź
Raport Kupujemy świadomie. Czyli jak? Konsument na zakupach 2023

Oficjalna premiera! Raport „Kupujemy świadomie. Czyli jak? Konsument na zakupach 2023” jest już dostępny do…

Sprawdź
Raport FMCG Brands We Shop by BLIX & Kantar 2023

Oficjalna premiera! Raport FMCG Brands We Shop 2023 by BLIX & Kantar jest już dostępny…

Sprawdź