GfK Polonia wraz z Blixem będą badać wśród konsumentów efekt ROPO

Lider rynkowy w obszarze wyświetlania gazetek i czołowa agencja badawcza nawiązały współpracę, aby lepiej poznać zachowania użytkowników mobilnych. Zbadają wpływ aplikacji na częstotliwość wizyt klientów w sklepach stacjonarnych. Określą skalę zjawiska polegającego na rozpoczynaniu procesu zakupowego online i kończeniu offline. Zdefiniują też różne profile konsumentów korzystających z ww. rozwiązania. Sprawdzą, jak długo mieszkańcy terenów o określonej podaży placówek handlowych przeglądają treści wyświetlane w aplikacjach. Weryfikacja hipotez pomoże w jeszcze lepszym dostosowaniu narzędzia do potrzeb samych użytkowników.

W opinii wielu marketerów, aplikacje agregujące promocje odgrywają główną rolę w przyciąganiu klientów do sklepów stacjonarnych. Ich siłą jest to, że w najbardziej dostępny i nowoczesny sposób przedstawiają konsumentom oferty handlowe. Użytkownicy doceniają to, że mają wszystkie gazetki w jednym miejscu i nie muszą poszukiwać informacji w różnych źródłach.

– O popularności tego typu rozwiązania świadczą konkretne liczby. Prawie 2 miliony użytkowników naszej aplikacji korzysta z niej średnio 30 razy miesięcznie. Odbywa się to właściwie codziennie i przekłada na ponad 50 milionów sesji w każdym miesiącu – mówi Tomasz Jabłoński, prezes firmy Qpony.pl, będącej właścicielem aplikacji Blix.

Jak wyjaśnia dr Krzysztof Łuczak z firmy technologicznej Proxi.cloud, dla rosnącego rynku mobilnego istotne jest sprawdzanie jego efektywności. Możliwość mierzenia wizyt w sklepach stacjonarnych dają smartfony, z którymi konsumenci udają się na zakupy. Po uzyskaniu zgody użytkownika na dostęp aplikacji do jego lokalizacji, w sposób anonimowy są zbierane informacje o odwiedzaniu placówek przez klienta. Tak powstają ogromne bazy danych.

– Coraz częściej mówi się o tzw. efekcie ROPO, tj. Research Online Purchased Offline. Jest to rozpoczynanie procesu zakupowego w sieci i kończenie go w sklepach stacjonarnych. Wiele badań wskazuje na to, iż nawet kilkadziesiąt procent konsumentów działa w ten sposób. Oznacza to, że większość osób zapoznaje się z ofertami i lokalizacjami placówek jeszcze przed zakupami. W celu potwierdzenia występowania tego zjawiska rozpoczynamy współpracę z GfK Polonia – informuje prezes Jabłoński.

Głównym celem strategicznym podjętych działań będzie badanie skuteczności promocji gazetkowych i ich wpływu na zachowania klientów w świecie offline. O sukcesie publikacji może świadczyć m.in. wysoka częstotliwość wizyt użytkowników w placówkach. Badacze sprawdzą, jak często odwiedzane są sklepy stacjonarne, które dystrybuują określone gazetki. Analizowane będą też zwyczaje konsumentów związane z przeglądaniem tego typu publikacji.

– Zamierzamy wzbogacić swoją wiedzę nt. użytkowników mobilnych, którzy są coraz bardziej istotni dla wielu branż. Blix, jako lider rynkowy w obszarze wyświetlania gazetek reklamowych, dysponuje ogromną ilością danych, które chce szerzej analizować. I dlatego rozpoczynamy z nim współpracę – komentuje Przemysław Dwojak, Senior Director, Head of Sales Effectiveness & Consumer Insights w GfK Polonia.

Perspektywy eksploracji danych są bardzo szerokie. Analitycy sprawdzą m.in. to jak gęstość zaludnienia, podaż placówek handlowych oraz wiek, zamożność konsumentów, a także odległości do sklepów łączą się ze sposobami korzystania z aplikacji.

– Po zestawieniu danych GfK oraz Blixa zdefiniujemy różne profile użytkowników i ich zachowania. Dowiemy się np. tego, jak długo przeglądają gazetki mieszkańcy terenów charakteryzujących się  określoną podażą sklepów i zamożnością konsumentów oraz jakie inne czynniki wpływają na zachowania użytkowników. To dla obu firm spore przedsięwzięcie. W trakcie badań będziemy testowali rozmaite hipotezy i opracujemy rekomendacje, cenne z punktu widzenia rozwoju aplikacji – zapowiada Przemysław Dwojak.

Na tej współpracy mają skorzystać również sami użytkownicy. Po uzyskaniu nowych wniosków zarządca aplikacji będzie wprowadzał innowacje, które jeszcze lepiej będą odpowiadały ich potrzebom. To z kolei przyciągnie do Blixa nowe osoby zainteresowane przeglądaniem gazetek.

Źródło: GfK Polonia, Qpony.pl, Blix, Proxi.cloud

Przeczytaj również

Raport Retail We Shop Edycja Wiosna 2024 by BLIX & Kantar

Oficjalna premiera! Raport Retail We Shop 2023 by BLIX & Kantar jest już dostępny do…

Sprawdź
Raport Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2024

Raport „Plany zakupowe Polaków na Wielkanoc 2024” by BLIX & UCE RESEARCH jest już dostępny…

Sprawdź
Raport Plany zakupowe Polaków na święta 2023

Raport „Plany zakupowe Polaków na święta 2023” by BLIX & UCE RESEARCH jest już dostępny…

Sprawdź